Uslovi korištenja

Dobrodošli na Loveofqueen.com. Mi Vam pružamo usluge koje podležu obaveštenjima, uslovima i uslovima navedenim u ovom ugovoru ("Ugovor"). Pored toga, kada koristite bilo koju uslugu Loveofqueen.com (npr. Stavljanje naloga ili pisanje pregleda klijenata), bićete predmet pravila, smjernica, politika, uslova i uslova koji se primjenjuju na te usluge, a oni su uključeni u ovaj Sporazum ovim referencom. Loveofqueen.com zadržava pravo da promeni ovu stranicu i ove uslove i uvjete u bilo kom trenutku.

 

Pristupanje, pregledanje ili na drugi način korištenje sajta ukazuje na vaše saglasnost sa svim odredbama i odredbama ovog Ugovora. Molimo vas pažljivo pročitajte ovaj sporazum pre nego što nastavite.

 

Vi zastupate i garantujete da imate najmanje 18 godina ili da posetite Sajt pod nadzorom roditelja ili staratelja. U skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora, Loveofqueen.com vam daje ograničenu, opozivu, neprenosivu i neizključnu licencu za pristup i korišćenje Sajta tako što ćete ga prikazati na vašem internet pretraživaču samo u cilju kupovine ličnih stavke koje se prodaju na Sajtu a ne za komercijalnu upotrebu ili upotrebu u ime bilo koje treće strane, osim što je unaprijed izričito dozvoljeno od Loveofqueen.com. Svako kršenje ovog Ugovora će odmah dovesti do ukidanja dozvole izdate u ovom stavu bez obaveštenja.

 

Osim što je dozvoljeno u gore navedenom pasusu, ne smijete reprodukovati, distribuirati, prikazivati, prodati, zakupiti, prenijeti, kreirati izvedene radove iz, prevođiti, modifikovati, obrnuti inženjer, rastaviti, dekompilirati ili na drugi način iskoristiti ovaj sajt ili njegov dio, izričito dozvoljeno od Loveofqueen.com pismeno. Ne smijete komercijalno koristiti bilo koju informaciju koju ste naveli na Sajtu ili učinite bilo kakvu upotrebu Sajta u korist nekog drugog posla, osim ako je Loveofqueen.com izričito ne dozvoljava unaprijed. Loveofqueen.com zadržava pravo odbijanja usluge, ukidanje računa i / ili otkazivanje naloga po svom nahođenju, uključujući, bez ograničenja, ako Loveofqueen.com vjeruje da ponašanje potrošača krši važeći zakon ili je štetno za interese Loveofqueen.com.

 

Nećete objavljivati, distribuirati ili na bilo koji drugi način objavljivati ​​na ovom sajtu bilo koji sadržaj, informacije ili drugi materijal koji (a) krši ili krši autorska prava, patente, zaštićene znakove, uslužne oznake, poslovne tajne ili druga vlasnička prava bilo koje osobe; (b) klevetnički, preteći, klevetnički, opscen, nepristojni, pornografski, ili bi mogao dovesti do bilo kakve građanske ili krivične odgovornosti prema američkom ili međunarodnom pravu; ili (c) uključuje sve greške, viruse, crve, zamke, trojanske konje ili druge štetne šifre ili osobine. Loveofqueen.com vam može dodeliti lozinku i identifikaciju računa kako biste omogućili pristup i korištenje određenih dijelova ovog Sajta. Svaki put kada koristite lozinku ili identifikaciju, smatraće se da ste ovlašćeni da pristupite i koristite Sajt na način koji je u skladu sa uslovima i odredbama ovog Ugovora, a Loveofqueen.com nema obavezu da istražuje autorizaciju ili izvor bilo kog takav pristup ili korišćenje Sajta.

 

Vi ćete biti isključivo odgovorni za sve pristupe i korišćenje ove stranice od strane bilo koga koji koristi lozinku i identifikaciju koja vam je prvobitno dodeljena, bez obzira na to da li vam ovakav pristup i korišćenje ove lokacije zaista ovlaste, uključujući bez ograničenja sve komunikacije i prenose i sve obaveze (uključujući, bez ograničenja, finansijske obaveze) nastale putem takvog pristupa ili korišćenja. Vi ste isključivo odgovorni za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti lozinke i identifikacije dodeljene vama. Odmah ćete obavestiti Loveofqueen.com o svakom neovlašćenom korišćenju vaše lozinke ili identifikacije ili bilo kakve druge povrede ili ugrožene sigurnosti ovog web sajta. Nakon registracije, dobićete naše biltene sa informacijama o prodaji, kuponima i posebnim promocijama. Možete se odjaviti koristeći vezu iz bilo kog e-mail biltena ili postavke vašeg ličnog pretplata nakon prijavljivanja. Podrazumevana pretplata za bilten za registrovane korisnike.

 

LoveofqueenKorisnički račun

 

Vi garantujete da su vaši Predlozi, u cijelosti ili djelimično, jasni i bez ikakvih kršenja prava, sporova ili zahteva treće strane. Loveofqueen.com ne preuzima odgovornost za zloupotrebu autorskih prava ili bilo koja druga prava trećih lica od strane vas. Vi se obavezujete na odbranu i obeštećujete sponzoru protiv bilo kakvih gubitaka nastalih usled korištenja unosa za bilo koju svrhu.

 

Komentari i komentari

 

Osim ako nije drugačije navedeno u drugom delu ovog Ugovora ili na sajtu, sve što podnesete ili objavite na sajtu i / ili dostavite Loveofqueen.com, uključujući, bez ograničenja, ideje, know-how, tehnike, pitanja, komentare, komentare i sugestije (zajedno, "Podnesci") su i biće tretirani kao ne-poverljivi i nelastični, a podnošenjem ili objavljivanjem slažete se neopozivo dozvoliti ulazak i sva prava koja se odnose na tu IP (isključujući moralna prava kao što je autorsko pravo) Loveofqueen.com bez naknade i Loveofqueen.com će imati besplatnu, svijetsko, trajno, neopozivo i prenosivo pravo korištenja, kopiranja, distribucije, prikazivanja, objavljivanja, izvođenja, prodaje, iznajmljivanja, prenosa, prilagođavanja, kreiranja izvedenih radova iz takve podneske na bilo koji način iu bilo kom obliku, kao i za prevođenje, modifikovanje, reverse-engineer, rastavljanje ili dekompilaciju takvih podnesaka. Svi podnesci automatski postaju jedina i ekskluzivna svojina Loveofqueen.com i neće vam biti vraćeni i saglasni ste da ne pokrenete spor u vezi sa bilo kojim korištenjem unosa Loveofqueen.com u budućnosti.

 

Vi garantujete da su vaši Predlozi, u cijelosti ili djelimično, jasni i bez ikakvih kršenja prava, sporova ili zahteva treće strane. Loveofqueen.com ne preuzima odgovornost za zloupotrebu autorskih prava ili bilo koja druga prava trećih lica od strane vas. Vi se obavezujete na odbranu i obeštećujete sponzoru protiv bilo kakvih gubitaka nastalih usled korištenja unosa za bilo koju svrhu.

 

Pored prava koja se primenjuju na bilo koji podnesak, kada objavljujete komentare ili preglede na sajtu, takođe ćete dodeliti Loveofqueen.com pravo korištenja imena koje ste poslali s bilo kojim pregledom, komentarom ili drugim sadržajem, ako ga ima, u vezi sa takvim pregledom, komentarima ili drugim sadržajem. Vi zastupate i garantujete da posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na kritike, komentare i druge sadržaje koje objavljujete na ovoj stranici i da korišćenje vaših kriterija, komentara ili drugih sadržaja od Loveofqueen.com neće kršiti ili krši prava bilo koje treće strane. Nećete koristiti lažnu e-mail adresu, pretvarati se da ste neko drugi osim sebe, ili na neki drugi način dovodite u zabludu Loveofqueen.com ili treće strane o poreklu bilo kojeg materijala ili sadržaja. Loveofqueen.com može, ali neće biti obavezan da ukloni ili uredi bilo koji podnesak (uključujući komentare ili preglede) iz bilo kog razloga.

 

Otkazivanje naloga

 

Korisnici mogu otkazati porudžbinu u bilo kom trenutku prije isporuke; molim vas idite kod nas Pomoć i pitanjaili Kontaktiraj nas

Međutim, pošto je porudžbina poslata, nalog se ne može otkazati, promeniti ili refundirati. Po prijemu paketa, našaPolitika povraćaja. stupa na snagu.

 

Pošiljke iz Kine

 

U Loveofqueen-u sve pošiljke se šalju iz Kine i isporučuju se bez plaćanja. Shodno tome, sve carine ili uvozne dažbine se naplaćuju nakon što paketa dostigne zemlju destinacije. Ukoliko ih ima, ove naknade moraju platiti kupci. Ukoliko klijenti odbiju paket zbog uvoznih dažbina ili poreza, oni preuzmu potpunu odgovornost za sve troškove koji su uključeni u proces. Zbog carinske regulative, imajte na umu da Loveofqueen ne može prijaviti kupljene predmete kao poklon ili navesti iznos manji od stvarne cijene proizvoda.

 

Pravila ponašanja potrošača

 

Na Loveofqueen-u zadovoljstvo kupaca je naš najveći prioritet. Trudimo se da rešimo sve probleme klijenata na profesionalan i prijateljski način. Međutim, nećemo tolerisati bilo kakvo neprihvatljivo ili nerazumno ponašanje prema članovima našeg klijenta.

 

Neprihvatljivo ponašanje usmjereno ka osoblju korisničkog servisa ili Loveofqueen može, na primjer, uključiti bilo koje od sljedećeg:

 

-Agresivno, uvredljivo i preteće ponašanje. Primeri uključuju: bilo koje i sve direktne ili implicitne prijetnje na bilo kom komunikacijskom kanalu; zastrašujući jezik; lično i verbalno zlostavljanje; seksističke, rasističke, homofobične ili uvredljive primedbe; grubost; inflamatorne izjave; psovanje; i neosnovanih navoda.

 

- Stalno izlažu uobičajeno zahtjevne ili žalosne žalbe, uprkos tome što je pitanje potpuno rešeno; Slično tome, ponavljaju se žalbe uprkos razumnim i poštenim rešenjima koja se nude u skladu sa našim politikama.

 

-Obiskivanje, očekivanje ili zahtevnost osoblja da krši uspostavljene smernice politike kompanije, npr. Iznos refundacije, vremenski okvir, posebna kompenzacija itd .; na sličan način, tražimo nerealni ishod van okvira naših politika i procedura. Podrazumevano, iznos povrata ne može biti veći od prvobitnog iznosa naloga plaćenog Loveofqueen.

 

-Rečno mijenjanje prirode (ili fokusiranja) pritužbe ili željenog ishoda, dijelom, nakon što je pružen formalni odgovor.

 

-Potreban broj pritužbi u poređenju sa ukupnom istorijom kupovne vrijednosti.

 

Za takvo ponašanje, podnosioci žalbe mogu se obavestiti i formalno obavijestiti o sljedećem: 

- Njihov jezik se smatra uvredljivim, uvredljivim, pretećim i potpuno neprihvatljivim.

 

- Oni se moraju uzdržati od upotrebe takvog jezika, zastrašivanja i pretnji.

 

- Neće biti dalje razmjene korespondencije u vezi sa ovim pitanjem, ako oni nastave sa ovim ponašanjem.

 

-Loveofqueen zadržava pravo da više ne prihvata naređenja od kupca u budućnosti bez daljeg upozorenja.

Proces eskalacije žalbe

 

Proces eskalacije požalovanja

Ovaj proces se strogo odnosi na pitanja korisničke podrške. Za odvojena pravna pitanja, kao što je autorsko pravo, pogledajte našu pravnu stranicuovde.

 

Ako je klijent nezadovoljan rešenjem koje nudi naša Služba za korisnike, klijent može kontaktirati našeg supervizora karata tako što ćete podneti novu kartu u odjeljku "podnijeti formalni prigovor" na sljedeći način:

 

Kontaktirajte nas> Pošalji kartu> Izbor garancije i povratak> Podnesite formalni prigovor

Mi ćemo odgovoriti na svaku žalbu u 24 časovima, osim vikenda i praznika.

 

autorsko pravo

 

Svi tekstovi, grafika, fotografije ili druge slike, ikone dugmadi, audio klipovi, logotipi, slogani, trgovačka imena ili rečni softver i drugi sadržaji na vebsajtu Loveofqueen.com (zajedno, "Sadržaj") pripada isključivo Loveofqueen.com ili svoje odgovarajuće dobavljače sadržaja. Ne smijete koristiti, reprodukovati, kopirati, modifikovati, prenijeti, prikazivati, objavljivati, prodavati, licencirati, javno izvoditi, distribuirati ili komercijalno iskoristiti bilo koji od sadržaja ili drugačije raspolagati bilo kojim sadržajem na način koji nije dopušten putem Loveofqueen.com, bez izričitog pismenog odobrenja Loveofqueen.com. Upotreba podataka za rukovanje podacima, robotima ili sličnim podacima o prikupljanju i iskorišćavanju podataka na Loveofqueen.com, kao i korištenje zaštitnih znakova ili oznaka usluga Loveofqueen.com u meta-oznakama je strogo zabranjena. Možete pogledati i koristiti sadržaj samo za vaše lične informacije, kao i za kupovinu i naručivanje na sajtu i za nijednu drugu svrhu. Skupljanje, aranžiranje i montaža svih sadržaja na ovoj stranici ("Kompilacija") pripadaju isključivo Loveofqueen.com. Ne smete da koristite Loveofqueen.com sadržaj ili kompilaciju na bilo koji način koji omalovažava ili diskrediše Loveofqueen.com ili na bilo koji način koji će vjerovatno izazvati zabunu ili kršenje važećih zakona ili propisa. Svi softveri koji se koriste na ovom Sajtu ("Softver") su vlasništvo kompanije Loveofqueen.com i / ili njegovih dobavljača softvera. Sadržaj, kompilacija i softver su zaštićeni pod državnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Sva prava koja nisu izričito odobrena rezervisana su putem Loveofqueen.com. Violatori će biti krivično gonjeni u punom obimu zakona.

 

Loveofqueen.com prepoznaje i poštuje sva autorska prava i žigove. Kao takvo, svako korišćenje televizije, filma, muzike, filmskog festivala ili drugih imena ili naslova nema vezu sa Loveofqueen.com i jedino je vlasništvo autorskih prava ili vlasnika zaštitnog znaka. Naše haljine su inspirisane stilom poznatih ličnosti i naše rekreacije nositaka koje su nosile poznate osobe na vašim omiljenim televizijskim emisijama i crvenom tepihu, iako nisu ovlašćeni, podržani ili povezani na ove emisije na bilo koji način i nisu smatrani kršenjem svih registrovanih zaštićenih znakova ili autorskih prava.

 

Politika o kršenju intelektualne svojine

 

Politika Loveofqueen.com preduzima odgovarajuće mere kada je to neophodno da podrži i prepozna sve relevantne državne, savezne i međunarodne zakone u vezi sa materijalom za koji se tvrdi da krši bilo koji zaštitni znak, autorsko pravo, patent i sve ili bilo koji drugi zakon o intelektualnoj svojini . Ako ste vlasnik prava intelektualne svojine i verujete da Loveofqueen.com prodaje, nudi na prodaju ili stavlja na raspolaganje robu i / ili usluge koje krše vaša prava intelektualne svojine, onda u celosti pošaljite sledeće informacije [Email protected]

 

Potrebne informacije

 

 1. Elektronsko ili fizičko potpisivanje osobe ovlašćenog da postupa u ime vlasnika ekskluzivnog lica koja je navodno povređena;
  2. Opis dela ili materijala koji navodno krši prava;
  3. Opis gde se materijal koji navodno narušava nalazi na sajtu (URL proizvoda);
  4. Informacije su razumno dovoljne da nam omoguće da stupimo u kontakt sa vama, kao što su vaša adresa, broj telefona i adresa e-pošte;
  5. Izjava od vas da ste uvereni da sporna upotreba materijala nije ovlašćena od strane autorskog prava ili nekog drugog vlasnika prava vlasnika, njegovog zastupnika ili zakona;
  6. Identifikovanje prava intelektualne svojine za koju tvrdite da je povređena od strane Web lokacije (npr. "XYZ copyright", "ABC zaštitni znak, reg. Br. 123456, registrovani 1 / 1 / 04" itd.);
  7. Izjava koju ste vi rekli da su gore navedene informacije i obaveštenja tačni i pod kaznenom lažnom krivičnom gažu da ste vlasnik vlasništva nad imovinom ili ste ovlašćeni da postupite u ime vlasnika čije je isključivo pravo navodno povređeno.

 

Prestanak i efekat prestanka

 

Pored bilo kojeg drugog pravnog ili pravičnog pravnog lijeka, Loveofqueen.com može, bez prethodnog obaveštenja, odmah raskinuti ugovor ili oduzeti sva ili sva svoja prava dodijeljena prema ovom Ugovoru. Nakon svakog prekida ovog Ugovora, odmah ćete prekinuti pristup i korišćenje sajta, a Loveofqueen.com će, pored svih drugih pravnih ili pravičnih pravnih sredstava, odmah oduzeti sve lozinke i identifikaciju računa izdatu vam i uskratite pristup i korišćenje ovog sajta u celosti ili delimično. Svako prestanak ovog Ugovora neće uticati na odgovarajuća prava i obaveze (uključujući bez ograničenja, obaveze plaćanja) stranaka koji nastaju pre datuma raskida. /

 

Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

 

Osim ako nije drugačije predviđeno u standardnim uslovima prodaje koji upravljaju istim svakim proizvodom na ovoj lokaciji, ova stranica, proizvode koji su ponuđeni za prodaju na njemu i transakcije koje se izvršavaju preko njega obezbeđuje Loveofqueen.com na osnovu "kao što je" . Loveofqueen.com ne daje nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste, eksplicitne ili implicitne, u vezi sa radom sajta ili informacijama, sadržajem, materijalima ili proizvodima koji su uključeni na ovoj stranici osim što je ovde predviđeno u punom stepenu dopuštenom primjenljivim zakonom, Loveofqueen.com se odriče svih garancija, eksplicitnih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevane garancije za trgovinu i pogodnost za određenu svrhu, nepostojanje, titulu, mirno uživanje, preciznost podataka i sistemsku integraciju. Ova stranica može sadržati netačnosti, greške ili tipografske greške. Loveofqueen.com ne garantuje da će sadržaj biti uništen ili bez greške. U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Loveofqueen.com neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste koja proizilazi iz korištenja ove stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, indirektnu slučajnu, kaznenu, primjeru, posebnu ili posledičnu štetu. U maksimalnoj mjeri dopuštenom važećim zakonom, odgovornost kompanije Loveofqueen.com za svaku štetu (bez obzira na temelju akcije) ne sme premašiti u ukupnom iznosu naknada koju vam je za mesec dana odmah pokrenuo na Loveofqueen.com koji prethodi aktu koji navodno dovodi do odgovornosti kompanije Loveofqueen.com.

 

Prihvatanje naloga

 

Imajte na umu da možda postoje odredjeni nalozi koje ne možemo prihvatiti i moramo otkazati. Loveofqueen.com zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da odbije ili otkaže bilo koju porudžbinu iz bilo kog razloga. Neke situacije koje mogu dovesti do otkazivanja vašeg naloga uključuju ograničenja količine dostupne za kupovinu, netačnosti ili greške u informacijama o proizvodu ili cenama ili probleme identifikovanih od strane našeg odjela za izbegavanje kredita i prevare. Možemo takođe zahtevati dodatna verifikacija ili informacije pre prihvatanja bilo kog naloga. Obratiti ćemo vas ako ste otkazali sve ili bilo koji deo vašeg naloga ili ako su potrebne dodatne informacije za prihvatanje vašeg naloga.

 

Loveofqueen nije odgovoran za kasno isporuke za posebne prilike, kao što su rođendani ili drugi događaji. Mi ohrabrujemo klijente da unapred polože svoju narudžbinu kako bi osigurali da postoji dovoljno vremena za prijem njihovog artikla.

 

Naše kupce smo obavestili o vrhunskoj božićnoj sezoni unapred putem banera i biltena i ponudili su predloge za krajnji datum narudžbine i načine isporuke za ovaj period. Zbog toga ne možemo biti odgovorni ako stavka ne stigne na vrijeme za Božić.

 

Smatra se da su sva naređenja koja su dostavljena od strane brodskih kompanija dostavljena. Loveofqueen ne može biti odgovoran za ne-isporuku u ovom slučaju.

 

Korisnički račun

 

Za sigurnost i sigurnost, svakom kupcu je dozvoljeno da kreira samo jedan registrirani račun po podrazumevanoj vrednosti. Za korisnike koji pokušavaju da kreiraju više računa, Loveofqueen zadržava pravo da suspenduje naloge bez daljeg obaveštenja.

 

Obe strane se slažu da je, nakon slanja naloga, prevoz jedina odgovornost logističke kompanije treće strane. Tokom ove faze, puno vlasništvo nad proizvodom pripada kupcu; svu srodnu odgovornost i rizike tokom prevoza snosi kupac.

 

Tipografske greške

 

Dok se Loveofqueen.com trudi da obezbedi tačne informacije o ceni i cenama, mogu se javiti cene ili tipografske greške. Loveofqueen.com ne može potvrditi cijenu artikla sve dok ne naručite. U slučaju da je jedna stavka navedena po netačnoj ceni ili sa netačnim informacijama zbog greške u cenama ili informacijama o proizvodu, Loveofqueen.com će imati pravo, po sopstvenom nahođenju, da odbije ili odustane od bilo kakvih naloga postavljenih za tu stavku. U slučaju da je jedna stavka pogrešna, Loveofqueen.com može, po našem nahođenju, kontaktirati vas za uputstva ili otkazati vašu narudžbu i obavijestiti vas o takvom otkazu.

 

Cijene u različitim valutama

 

Cijene proizvoda koje je prodao Loveofqueen.com zasnovana su na brojkama izračunatim u američkim dolarima (US $). Cijene prikazane u drugim valutama pretvaraju se iz američkih dolara prema najnovijim stopama konverzije. Zbog nihanja valutnih vrijednosti, cijene prikazane u američkim denominacijama valute na Sajtu, osim na pojedinačnoj stranici proizvoda, možda nisu najnovije. Područja Sajta u kojima su ne-američke denominacije valute mogle biti netačne uključuju, bez ograničenja na, promotivne banere, promotivne stranice i informacije o stranicama kategorije proizvoda. Cena prikazana na pojedinačnoj stranici proizvoda, bez obzira na valutu, je trenutna cena koju plaćate na Loveofqueen.com, isključujući pošiljku.

 

Ljubavnik ne poznaje i nije odgovoran za bilo kakvu dodatnu bankarsku naknadu ili naknadu za devizni kurs koji naplaćuje banka koja izdaje ili pružaoca plaćanja trećim stranama. Ove naknade su isključivo odgovornost klijenta i neće ih nadoknaditi Loveofqueen.

 

arbitraža

 

Ako stranke ne uspiju da reše spor unutar 30 dana nakon takvog spora, oni se slažu da podnesu takav spor Međunarodnoj komisiji za ekonomsku i trgovinsku arbitražu Južne Kine (SCIA) za arbitražu koja se vodi u skladu sa pravilima arbitraže Komisije u efekat u vrijeme podnošenja zahteva za arbitražu. Arbitražne nagrade su konačne i obavezujuće za obe strane.

 

Važeći zakon

 

Ovi uslovi se regulišu i tumače isključivo pod kineskim pravom bez obzira na principe sukoba zakona.

 

Linkovi

 

Ova stranica može sadržati veze sa drugim sajtovima na Internetu koji su u vlasništvu i kojima upravljaju treće strane. Potvrdite da Loveofqueen.com nije odgovoran za rad ili sadržaj koji se nalazi na ili na bilo kojoj takvoj lokaciji.

 

Otpremanje

 

Loveofqueen brodovi iz različitih skladišta. Za narudžbine sa više od stavke, možemo podeliti vašu narudžbinu na nekoliko paketa prema nivoima zaliha po sopstvenom nahođenju za više informacija, molimo provjerite naše uvjete i uslove. Hvala za razumevanje.

 

Loveofqueen snažno preporučuje svim kupcima da kupe osiguranje osiguranja tokom checkout-a. Ovo obezbeđuje da ukoliko postoji bilo kakvo pitanje tokom procesa isporuke, Loveofqueen će vam poslati isti proizvod besplatno. Ako stavka postane nedostupna, ponudićemo vam alternativne opcije za povraćaj.

 

Narudžbe koje nemaju osiguranje u osiguranju neće biti odgovornost Loveofqueen u slučaju da postoji problem tokom procesa isporuke.

 

Šta god da je naručilac naručio je ono što smo poslali. Ne možemo biti odgovorni za kupca koji primaju pogrešnu stavku ako su postavili pogrešan nalog.

 

Ako isporuka iz bilo kog razloga ne uspe i adresa koja je poslata bila je tačna adresa koju je pružio kupac, Loveofqueen ne može biti odgovoran ako nam se vrati paket.

 

Pošiljke iz Kine

 

U Loveofqueen-u sve pošiljke se šalju iz Kine i isporučuju se neplaćene carine. Shodno tome, sve carine ili uvozne dažbine se naplaćuju nakon što paketa dostigne zemlju destinacije. Ukoliko ih ima, ove naknade moraju platiti kupci. Ukoliko klijenti odbiju paket zbog uvoznih dažbina ili poreza, oni preuzmu potpunu odgovornost za sve troškove koji su uključeni u proces. Zbog carinske regulative, imajte na umu da Loveofqueen ne može prijaviti kupljene predmete kao poklon ili navesti iznos manji od stvarne cijene proizvoda.

 

Pravni lijekovi

 

Slažete se da će pravni lek Loveofqueen.com za bilo koji aktualni ili ugroženi prekršaj ovog Ugovora biti neadekvatan i da će Loveofqueen.com imati pravo na specifične učinke ili zabranu, ili oboje, pored bilo kakve štete koju Loveofqueen.com može biti zakonski pravo na povraćaj, zajedno sa razumnim troškovima bilo kojeg oblika rješavanja sporova, uključujući, bez ograničenja, advokatske naknade.

 

Nijedno pravo ili pravni lijek od Loveofqueen.com neće biti isključivo bilo koje druge, bilo u zakonu ili u pravu, uključujući, bez ograničenja, naknadu štete, advokatske naknade i troškove.

 

Nijedan primer odricanja od svojih prava ili pravnih lekova od strane Loveofqueen.com pod ovim uslovima ne podrazumijeva bilo kakvu obavezu da odobri sličnu, buduću ili drugu zabranu.

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!